پلوپز برمن Br-950

  • ظرفیت ۱.۸ لیتر ( 10نفره )
  • صفحه نمایشگر برای تنظیم پخت
  • پخت ته دیگ دلخواه
  • بیش از 17 عملکرد مختلف برای انواع پخت غذا
  • قابلیت سرخ کردن مواد غذایی
  • دارای سبد مخصوص سرخ کردن