پنکه سه منظوره برمن Br-160

  • قابلیت نصب پنکه در سه حالت ایستاده رومیزی و دیواری
  • قابلیت کنترل سرعت در سه حالت
  • صفحه نمایش
  • سیستم چرخشی در چهار جهت
  • قابلیت تنظیم ارتفاع در حالت ایستاده
  • همراه با کنترل از راه دور