بخارشوی حرفه ای برمن Br-350

  • قدرت 2000 وات
  • ظرفیت 1.5 لیتر
  • فشار بخار 6 بار
  • امکان استفاده بخار مداوم تا 45 دقیقه
  • جعبه مخصوص لوازم
  • سری های مختلف و کامل برای سطوح متفاوت