آون توستر برمن Br-640

  • ظرفیت 40 لیتر
  • کارکرد کانوکشن
  • دارای جوجه گردان و سینی پخت
  • دارای سبد مخصوص سرخ کردن
  • همراه با سنگ پیتزا و سینی مخصوص تهیه پیتزا
  • دارای سیخ های اضافه مخصوص کباب کردن
  • قابلیت پخت شیرینی, کیک, استیک, پیتزا و…
  • کاملترین و کارامدترین آون توستر موجود